Padome
 Latviešu Fonda padome 2018. gada rudenī BostonāValda Grinberga


Padomes priekšsēde

lfpriekssedis@gmail.com

Arnis Ansons


Aktīvo projektu lietvedis

lfvietnieks@gmail.com

Mārtiņš Hildebrants

Projektu lietvedis

pieteikumi@gmail.com


Andrejs Dumpis


Kasieris

lfkasieris@gmail.com

Andra St.Ivanyi


Sekretāre

lfsekretars@gmail.com

Laura Ramane


Revidents

lfrevidents4@gmail.com

Anita Grivina


Revidents

lfrevidents1@gmail.com

Andrejs Dumpis


Revidents

lfrevidents@gmail.com

Komisijas un padomes palīgi:
Valdis Bērziņš


LF pārstāvis Latvijā

lfparstavis@gmail.com

Brigita Rumpētere


LF ieguldījumu komisija

lfieguldijumi@gmail.com

Ilze Pētersone


Sabiedrisko attiecību komisija

lfsabat@gmail.com

Renāte Kenney 

Administratīvā lietvede

lflietvedis1@gmail.com

Tija Kārkle

Padomdevēju komisija

lfpadomdevejs@gmail.com

Andris Padegs


Padomdevēju komisija