Iestājies, piedalies!


Latviešu Fonda ziedotāji Čikāgieši tiekas ar LR kultūras ministri Daci Melbārdi.