2013


13376263

LF13M18 - Atskaite projektam ‘Ilzes Šķipsnas grāmatas ‘Neapsolītā zeme’ tulkojums uz angļu valodu
2014-07-23

Ilzes Šķipsnas grāmatas vadmotīvs ir varones Malvas meklējumi pēc Dzīvības koka. Arī citi latviešu mitoloģijas tēli tiek bieži minēti Šķipsnas novelē. Angliski runājoša pasaule mūsu latviešu mitoloģija ir tikpat maz zināma kā Šķipsnas daiļrade, tā tika uzrunāta Dr. Janīna Kursīte, profesore habil.philol., kura iekļaujot pieaicinātos Ūtes Fogeles papildinājumus, ir uzrakstījusi ievadu ‘Kosmiskais koks (‘arbor mundi’) un dievības latviešu mitoloģijā’. Tā tika izmantota vienreizēja izdevība saistītā kontekstā iepazīstināt pasauli ar mūsu mitoloģiju, kā arī Šķipsnas noveles lasītājiem palīdzēt izprast latviešu mitoloģijas tēlus, kuri minēti grāmatā.

Lasīt vairāk ...


13376257

LF13L16 - TRIO meta sirds tīmekļus pāri Amerikas plašumiem
2014-07-23

No 2013. gada 8. oktobŗa līdz 4. novembrim Ivars Cinkuss, Zane Šmite, Kristīne un Edgars Kārkli dziedādami, spēlēdami šķērsoja Amerikas kontinentu, sniedzot dzīvu latviešu tautas mūziku klausītājiem 15 pilsētās, kur mīt mūsu tautieši. Turnejas rīkotāja Maruta Kārkle apraksta notikušo.

Lasīt vairāk ...


13376261

LF13M12 "Displaced To This Place" jauns nosaukums "No Home To Go To"
2014-07-21

Saņemta ziņa no projekta vadītājas Daces Ķezberes par šī projekta gaitu. Visi laipni aicnāti uz "No Home To Go To" izstādes atkāšanu 2014. g. 23. augustā, kas saskaņosies ar "Baltijas ceļš" 25 gadu atceri Daley Center Čikāgas centrā.

Lasīt vairāk ...


13376255

Dziedot mūžu dzīvojošie
2013-10-16

jeb pārdomas pēc TRIO Šmite, Kārkle, Cinkuss koncerta Portlandē, 2013. g. 8. oktobrī

Lasīt vairāk ...


13376262

LF13L16 - "Trio" koncertturneja Ziemeļamerikā
2013-10-14

"Dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot mūžu nodzīvoju." Starp Barona dainu krājuma pirmajām četrrindām ir latviskās identitātes pamata atziņa, kas tautu izvadījusi no senatnes cauri divām atmodām un pāri kontinentiem. Latvietība ārzemēs dzīvos tik ilgi, cik mīlēsim un pazīsim senču dziesmu! Profesionālais Trio dzied nemākslotā, bet mākslinieciskā prezentācijā, kas pauž izsenu dzīves ziņu, gaumi un emocionālu izteiksmi. To Austrālijas laikrakstā "Latvietis" raksturoja Maija Perejma: "...spēcīgas harmonijas, klusumi, maigumi, vilkšana teicējas stilā, disonance un skaidra dikcija saliedēta ar instrumentiem... Senču dziesmu saprašana un to izveidojums šodienas klausītājiem deva mums iespēju baudīt pasaules līmeņa priekšnesumu." Šāda iespēja būtu jārod arī publikai Ziemeļamerikā.

Lasīt vairāk ...

Pēc gada
2014 (3)
2013 (13)